Projektowanie Izolacji Wodochronnych i Przeciwwilgociowych, Hydroizolacji Obiektów
ZAWRTOŚĆ PROJEKTU IZOLACJI WODOCHRONNEJ, PRZECIWWODNEJ I HYDROIZOLACJI OBIEKTU I JEGO ELEMENTÓW

Dokumentacja techniczna (STWiOR) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, Dobór układu warstw hydroizolacyjnych na budynku, Minimalna liczba warstw hydroizolacyjnych , Zalecenia wykonawcze ze szczególnym uwzględnieniem prac hydroizolacyjnych (wytyczne zgodne z DIN 18195), rysunki, opisy, przekroje

Co zawiera projekt:
  • Przygotowanie Podłoża – ogólne zasady
  • Warstwy paroizolacyjne – folie kubełkowe i maty drenujące
  • Warstwy termoizolacyjne – gdzie i jak mają zostać zastosowanie
  • Warstwy hydroizolacyjne – dobór systemu do warunków gruntowych
  • Wykonywanie warstw filtrujących , studnie zbiorcze, dreny otokowe
  • Wykonywanie warstwy nawierzchniowej -
  • Podstawowe zasady odprowadzenia wód ( drenaże opaskowe, otokowe, pierścieniowe
  • Wykonywanie dylatacji w obrębie warstw hydroizolacyjnych – połączenia elementów
  • Uszczelnienie miejsc przebić instalacyjnych ( przejścia rur i kabli)

cache_21987483_1jpgcache_15296231_1pngcache_21974976jpg

cache_22307388png